Рязанцева, Д. (2013). ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 179–184. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.23