Korbicz, H. (2013). КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 253–264. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.33