Kupidura, J. (2013). UKRAIŃSKA PRASA KOBIECA W GALICJI WSCHODNIEJ W LATACH 1884–1939. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 265–270. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.34