Nowacki, A. (2013). OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 295-301. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.38