Фаріон, І. (2015). РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 63-69. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.09