Pietrzak, W. (2015). MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 225-231. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.29