Sojka-Masztalerz, H. (2015). TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 295-301. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.38