Вільчинська, Т. (2015). ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 355-363. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.45