Загнітко, А., & Hnatiuk, L. (2015). TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 365-371. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.46