Horniatko-Szumiłowicz, A. (2019). СИМВОЛ ЧІЧКИ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 165-173. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.18