Nowacki, A. (2020). TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 119-130. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.09