Рабчук, І. (2020). APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 57–69. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.04