Lis-Markiewicz, P. (2020). ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 151-162. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.12