POLISZCZUK, J., & HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ, A. (2020). DO CZYTELNIKÓW CZASOPISMA „STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 5-7. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/26293