Борисюк, І. (2020). SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 83-96. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.06