ФЕДОРІВ, У. (2020). REPREZENTACJA OBRAZU BOHATERA WALKI W UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 107-117. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.08