Hojsak, W. (2021). PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 45-58. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.04