Red`kwa, M. . (2021). ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH). Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 73–84. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.06