Janczura, D. (2021). V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „UKRAINISTYKA: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO…”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 227-233. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.19