Stępnik-Szeptyńska, J. (2021). TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 99-112. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.08