KALKO, V., & KALKO, M. (2021). STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 11-24. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.01