KONDRATIEWA, S. . (2021). GENEZA DUMY O BRYTANCE JURIJA JANOWSKIEGO W KONTEKŚCIE TRADYCJI SOWIECKIEJ DRAMATURGII. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 107–116. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.09