Poliszczuk, J. (2023). Doświadczenie wojny Jewhenii Kononenko w wymiarze autofikcji. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 157–172. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.11