Голоцукова, Ю. (2016). РЕЗУЛЬТАТИВ У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 15-22. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.02