Краснобаєва-Чорна, Ж. (2016). ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІННІСТЬ У ФРАЗЕМІЦІ: ОЦІННО-ЕМОТИВНА СПЕЦИФІКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 75-83. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.09