Murawska, P. (2016). WARTOŚCI RODZINNE W ZWIERCIADLE UKRAIŃSKICH PAREMII. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 103-107. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.13