Jóźwikiewicz, P. (2016). CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 183-190. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.23