Космеда, Т. (2016). До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 5. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/5902