Марчук, Л. (2017). МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 123-127. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.14