Nowacka, D. (2017). POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 143-150. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.17