Sojka-Masztalerz, H. (2017). NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 205-213. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.25