Kaczmarczyk, M. (2017). REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W DRAMACIE OŁEKSANDRA IRWANCIA KŁAMCZUCH Z PLACU LITEWSKIEGO. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 279-288. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.33