Kuczyńska, M. (2017). CYRYLA STAWROWIECKIEGO OD CZYTANIA TWÓRCZOŚCI PIOTRA SKARGI — NA PRZYKŁADZIE ŻYWOTA ŚW. STEFANA I KAZANIA NA OŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 317-330. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.36