Nowacki, A. (2017). AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 331-339. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.37