ВІЛЬЧИНСЬКА, Т. ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ). Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 3, p. 355-363, 1 sty. 2015.