ЗАГНІТКО, А.; HNATIUK, L. TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 3, p. 365-371, 1 sty. 2015.