NOWACKI, A. TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 8, n. 2, p. 119-130, 31 grudz. 2020.