LIS-MARKIEWICZ, P. ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 8, n. 2, p. 151-162, 31 grudz. 2020.