MOSKWIN, A. WSPÓŁCZESNY DRAMAT UKRAIŃSKI WOBEC WOJNY: NA PRZYKŁADZIE SZTUKI NATALII WOROŻBYT ZŁE DROGI. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 8, n. 2, p. 187-201, 31 grudz. 2020.