БОРИСЮК, І. SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 8, n. 2, p. 83-96, 31 grudz. 2020.