HOJSAK, W. PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 9, n. 1, p. 45-58, 13 wrz. 2021.