JANCZURA, D. V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „UKRAINISTYKA: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO…”. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 9, n. 1, p. 227-233, 13 wrz. 2021.