STĘPNIK-SZEPTYŃSKA, J. TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 9, n. 1, p. 99-112, 13 wrz. 2021.