JÓŹWIKIEWICZ, P. CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 4, p. 183-190, 20 maj 2016.