КОСМЕДА, Т. До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia”. Studia Ukrainica Posnaniensia, v. 4, p. 5, 20 maj 2016.