Молчко, Оксана. 2013. „СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”. Studia Ukrainica Posnaniensia 1 (styczeń):139-43. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.17.