Nowacki, Albert. 2013. „OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA”. Studia Ukrainica Posnaniensia 1 (styczeń), 295-301. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.38.