Гриценко, Світлана. 2015. „РОЛЬ ПОЛЬСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XVI–XVII СТ.)”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń), 87-96. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.12.