Pietrzak, Wiktor. 2015. „MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń), 225-31. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.29.