Sojka-Masztalerz, Helena. 2015. „TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń), 295-301. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.38.